Εξαγωγική δραστηριότητα

Η στρατηγική εξωστρέφειας που ακολουθούμε αδιάκοπα από το 2001 και μετά, έχει αναδειχθεί σε ένα από τα βασικά συστατικά στοιχεία της επιτυχίας μας.

Η εταιρία κατέχει ηγετική θέση στην αγορά της Ελλάδας και ενισχύει ολοένα εντονότερα την παρουσία της στην παγκόσμια αγορά με τις εξαγωγές της να κατευθύνονται πλέον σε 81 χώρες.

Με λεπτομερή επιχειρηματικό σχεδιασμό και προσεκτικές επενδύσεις, στη Milkplan αναπτύσσουμε διαρκώς το δίκτυο πωλήσεών μας με το ποσοστό των εξαγωγών να αντιπροσωπεύει σήμερα πάνω από το 85% του συνολικού κύκλου εργασιών.

export map

export countries