Οικονομικά στοιχεία

Η εξαγωγική μας δραστηριότητα γίνεται ολοένα εντονότερη.

Το δίκτυο πωλήσεών μας εξαπλώνεται συνεχώς σε νέες αγορές.

Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον των τελευταίων ετών, διαρκής και συνεχής είναι η αναπτυξιακή πορεία της εταιρίας.

Ιδιαιτέρως ανοδικές είναι τα τελευταία χρόνια, οι πωλήσεις αρμεκτικών συστημάτων για αγελάδες και αιγοπρόβατα.