Έρευνα & ανάπτυξη

Στη Milkplan επενδύουμε στη συνεχή έρευνα & ανάπτυξη για τη βελτιστοποίηση των υπαρχόντων προϊόντων καθώς και τη δημιουργία νέων καινοτόμων προϊοντικών λύσεων. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των σύγχρονων τεχνολογιών ανταποκρινόμαστε στις επερχόμενες τάσεις του κλάδου ενσωματώνοντας στα προϊόντα μας προηγμένα τεχνολογικά συστήματα και καινοτομίες.

Με εξειδικευμένη τεχνογνωσία, χρήση εξοπλισμού τεχνολογίας αιχμής αλλά και με τους άριστα καταρτισμένους μηχανικούς μας προσφέρουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας και μέγιστης λειτουργικότητας ενώ παράλληλα παρέχουμε ευελιξία εξυπηρετώντας έργα ειδικών απαιτήσεων ικανοποιώντας ακόμη και τις ιδιαίτερες ή μεμονωμένες ανάγκες των πελατών μας.

Συνεργαζόμαστε διαρκώς με ακαδημαϊκά ιδρύματα και συμμετέχουμε από κοινού σε ερευνητικά προγράμματα με κύριο σκοπό την προώθηση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της κτηνοτροφίας. Αξίζει να σημειωθεί πως η εταιρία μας έχει λάβει έναν σημαντικό αριθμό διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας τα οποία αφορούν στον ειδικό σχεδιασμό της δεξαμενής ψύξης γάλακτος ανοιχτού τύπου καθώς και στους μηχανισμούς που εφαρμόζουμε στα αρμεκτικά συστήματα αιγοπροβάτων.
5 νέα προϊόντα

τα τελευταία 3 χρόνια

Ακαδημαϊκά

ερευνητικά προγράμματα