Διαχείριση κοπαδιού

Η αυτοματοποιημένη συλλογή πληροφοριών είναι ο μόνος πρακτικός τρόπος για την επίτευξη μιας αξιόπιστης βάσης δεδομένων σχετικά με τη φάρμα και τα ζώα.