Επεξεργασία γάλακτος

Η επεξεργασία του γάλακτος είναι μια λεπτή διαδικασία. Απαιτεί υψηλά πρότυπα υγιεινής και παίζει καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα του τελικού προϊόντος. Γι’ αυτόν τον λόγο, στις οικογενειακές ή στις μικρού μεγέθους γαλακτοκομικές μονάδες όπου η παραγωγή δεν είναι κάθετη, η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού είναι σημαντική.