Εγκαταστάθηκε επιτυχώς το 1ο διπλό ρομποτικό αρμεκτικό σύστημα Lely Astronaut Α4 στην Ελλάδα!

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εγκατάσταση του πρώτου Lely Astronaut από τη Hellenic Dairy Automations, θυγατρική εταιρία της Milkplan S.A. και αντιπρόσωπο της Lely στην Ελλάδα.

Η εγκατάσταση του ρομποτικού αρμεκτικού συστήματος πραγματοποιήθηκε στη φάρμα των αδερφών Κουφάκη στο Βαφειοχώρι στο Κιλκίς και την έναρξη λειτουργίας του και τον προγραμματισμό του ανέλαβαν εξειδικευμένα στελέχη της Hellenic Dairy Automations.

Το Lely Austronaut Α4 είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο ρομποτικό σύστημα, το οποίο εκτός από την ευκολία που προσφέρει στη διαδικασία αρμεγής, συμβάλλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας των γαλακτοπαραγικών αγελάδων, στη διατήρηση της καλής υγείας του ζωικού κεφαλαίου, καθώς και στη διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου γάλακτος.

Με το Lely Austronaut Α4 οι αγελάδες μπορούν να αρμέγονται περισσότερο υπό βέλτιστες συνθήκες, στον χρόνο που θέλουν, για όσο χρόνο επιθυμούν με όσο το δυνατόν λιγότερα εμπόδια. Το κύριο επαναστατικό χαρακτηριστικό του Lely Austronaut Α4 όμως είναι το σχέδιο διέλευσης i-flow* χάρη στο οποίο η αγελάδα συντομεύει την καμπύλη εκμάθησης, αυξάνει τη δυναμικότητα και ως αποτέλεσμα αυτού την ικανότητα του ρομπότ.

Το έργο αυτό αποτελεί μια δυναμική επένδυση στον τομέα της κτηνοτροφίας και της γαλακτοκομίας και αναμένεται να αποδώσει σύντομα τα μέγιστα οφέλη στον κτηνοτρόφο ενώ παράλληλα θα αποτελέσει τον πρόδρομο για τον εκσυγχρονισμό και άλλων αγελαδοτροφικών μονάδων.

Σχετικά με το Ελληνικό Lely Center της H.D.A.: Η Hellenic Dairy Automations, το Lely Center της Ελλάδας, είναι θυγατρική εταιρία της Milkplan Α.Ε. Εμπορεύεται κατ’ αποκλειστικότητα τα προϊόντα Lely για γαλακτοπαραγωγικές μονάδες και παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για το σύνολο των προϊόντων της.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ