Ξύστρες καθαρισμού

Ξύστρες καθαρισμού

Ο τακτικός καθαρισμός του διαδρόμου διατηρεί τα επίπεδα υγρασίας χαμηλά, απομακρύνει τις ακαθαρσίες από τους σταθμούς ανάπαυσης και ελαττώνει τις μολύνσεις. Επίσης, προσφέρει τη δυνατότητα καλύτερης εκμετάλλευσης της κοπριάς καθώς επιτυγχάνεται η συγκέντρωση της για παραγωγή βιοκαυσίμου ή ενέργειας.

Η απομάκρυνση της κοπριάς από τον στάβλο επιτυγχάνεται γρήγορα και εύκολα με την ξύστρα καθαρισμού, την οποία θα βρείτε στη γκάμα προϊόντων μας διαθέσιμη με υδραυλική ή μηχανική κίνηση με ενσωματωμένη αλυσίδα ή σκοινί.

  1. Χαρακτηριστικά
  2. Φωτογραφίες
  • Άξονες απόξεσης σχεδιασμένοι με οπές ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα του συστήματος
  • Κανάλι βάσης UNP100
  • Σταθερή ή εναλλασσόμενη κίνηση
  • Άξονες ευθείς, περιστρεφόμενοι ή αρθρωτοί
  • Αυτόματη αναστροφή
  • Υδραυλικό σύστημα κίνησης